Schwarzopal aus Ligthting Ridge Australien<br />&nbsp;<br />&nbsp; Kristall-Opal aus Coober Pedy Australien<br />&nbsp;<br />&nbsp Feister Boulder-Opal aus Quilpie Australien<br />&nbsp;<br />&nbsp; facettenreicher Opal<br />&nbsp;<br />&nbsp Feiner australischer Boulder-Opal <br />&nbsp; <br />&nbsp; Kristall-Opal, Top Qualität. aus Quilpie, Australien <br />&nbsp; <br />&nbsp; Feinster Schwarzopal aus Lighting Ridge, Australien <br />&nbsp; <br />&nbsp; Feiner Schwarz-Opal aus Australien <br />&nbsp; <br />&nbsp;